working-1024382

De Myppro-werkondernemer is de ZZP-er 2.0; de moderne mix van zelfstandigheid en zekerheid!

Meld je aan

shutterstock_102584774

De Myppro-werkondernemer

- Bepaalt zelf zijn tarief
- Bepaalt zelf welke opdrachten hij aanneemt
- Maar krijgt de gefactureerde uren binnen 1 week betaald

Met de nieuwe wet DBA vervalt de VAR-verklaring en voldoen het merendeel van de gebruikelijke inleenovereenkomsten niet meer aan de nieuwe fiscale eisen.

Door deze nieuwe eisen is het bijna onmogelijk om de gebruikelijke samenwerkingsvormen voort te zetten. Het risico is gewoon levensgroot dat de belastingdienst de relatie tussen jou als ZZP-er en de opdrachtgever bestempelt als een arbeidsrelatie. En dan zijn de rapen gaar; premies en loonheffing zullen worden nageheven, met kans op boetes tot 100% . Met de invoering van de wet DBA zijn zowel de opdrachtgever als de ZZP-er hiervoor aansprakelijk.

Myppro biedt hiervoor de oplossing: de Myppro werkondernemer

De Myppro-werkondernemer is de ZZP-er 2.0; de moderne mix van zelfstandigheid en zekerheid!

Financieel

 • Bepaal zelf je tarief
 • Bepaal zelf welke opdrachten je aanneemt
 • Je krijgt de gefactureerde uren binnen 1 week betaald
 • Je loopt zelf geen debiteurenrisico
 • Je loopt zelf geen risico meer op fiscaal gebied en bij aanneming van werk

Personeelszaken

 • Je bent verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid
 • Je hoeft hiervoor geen dure verzekering meer af te sluiten
 • Je krijgt ziektedagen en vakantiedagen gewoon uitbetaald
 • Je ontvangt 8% vakantietoeslag
 • Je bouwt pensioen op

Administratie

 • Je hoeft geen administratie meer te voeren, want alleen de uren invullen volstaat
 • Je hebt geen accountantskosten meer
 • Je bent niet meer aansprakelijk als ondernemer bij uitvoeren van de opdracht
 • Je hoeft geen modelovereenkomsten meer op te stellen en te laten goedkeuren door de belastingdienst

Hoe gaat dat nou in praktijk?

 1. Jij geeft op welke opdracht je aanneemt en voor welk tarief. Dit tarief is doorgaans gelijk aan de tarieven welke je gebruikt als ZZP-er.
 2. Myppro treedt op als tussenpersoon.
 3. Myppro stelt het contract op met de opdrachtgever. Daarin wordt de opdracht en jouw naam vermeld. Juridisch ga je een arbeidsovereenkomst aan met Myppro
 4. Jij voert wekelijks, via internet, in je eigen Myppro-account de gewerkte uren in.
 5. Wij factureren namens jou.

Volgens een van tevoren afgesproken formule weet je precies hoeveel jezelf bruto en netto aan salaris overhoudt. Na aftrek van loonbelasting krijg je het nettobedrag op je bankrekening gestort.

Hoe zit het dan met mijn factuur?

Uit het uurtarief dat je hebt afgesproken moet je salaris worden betaald, de loonheffingen en premies, de voorzieningen voor vakantiedagen en vakantiegeld, een voorziening om je uit te betalen bij ziekte, uit te betalen bij feestdagen, je pensioenpremie etc. Natuurlijk ook een vergoeding voor Myppro voor de administratieve afhandeling, maar omdat we dit op grote schaal aanpakken is dit een onwaarschijnlijk laag bedrag per gewerkt uur.

Wat zijn de voordelen voor mijn opdrachtgever?

De Myppro-werkondernemer en de opdrachtgever hebben niets meer te maken met de wet DBA en lopen dus geen enkel risico meer op dat gebied.

Ook scheelt het de opdrachtgever veel papierwinkel, want er hoeft geen modelovereenkomst opgesteld te worden.

Tot slot: je wordt gecontracteerd via Myppro. Onze backoffice is NEN 4400-1 gecertificeerd, lid van de ABU en heeft een G-rekening. Samen met een verklaring van de belastingdienst vrijwaart dit alles je opdrachtgever van aansprakelijkheid.

Dat is toch een veilig gevoel!